Tryb rozkazujący – der Imperativ

Tryb rozkazujący - der Imperativ   Formę trybu rozkazującego dla 2 osoby liczby pojedynczej otrzymujemy po odrzuceniu zaimka osobowego oraz końcówki –st du fragst

Tryb oznajmujący

Tryb oznajmujący   W zdaniu oznajmującym czasownik występuje zawsze na drugim miejscu, niezależnie od tego, jaka część zdania go poprzedza. Podmiot może występować: -

Strona bierna z czasownikami modalnymi

Strona bierna z czasownikami modalnymi   Czasowniki modalne towarzyszą czasownikom podstawowym, które występują w formie bezokoliczników strony biernej.   Infinitiv I Passiv = Partizip

Strona bierna – das Passiv

Strona bierna - das Passiv   Stronę bierną w języku niemieckim tworzy się z odpowiednich form czasownika posiłkowego werden oraz imiesłowu czasu

Bezokolicznik z „zu”

Bezokolicznik z "zu"   Wyraz zu występuje przed czasownikiem prostym lub nierozdzielnie złożonym (zu fragen) i nie jest tłumaczony na język polski.

Bezokolicznik bez „zu”

Bezokolicznik bez "zu"   Bezokolicznik bez "zu" wystepuje: - Po czasownikach modalnych Ich kann Geige spielen. - Potrafię grać na skrzypcach. Karl darf keine Kaffee

Czasowniki złożone

Czasowniki złożone   Czasowniki złożone dzielą się na trzy grupy: - czasowniki nierozdzielne - czasowniki rozdzielne - czasowniki złożone z dwóch czasowników   Czasowniki nierozdzielnie złożone to

Czasownik „lassen”

Czasownik "lassen"   Używając czasownika "lassen" należy pamiętać, że wymaga on dopełnienia w bierniku. Czasownik "lassen" odmienia się następująco: ich lasse du lässt er/ sie/ es