auf dem Bahnhof – na dworcu kolejowym

auf dem Bahnhof – na dworcu kolejowym

 

der Zug, die Züge – pociąg
der Bahnhof, die Bahnhöfe – dworzec kolejowy
die Lokomotive, -en – lokomotywa
der Bahnsteig, -e – peron
das Gleis, -e – tor
der Wagen – wagon
die Anzeigetafel, -n – tablica informacyjna
der Schaffner – konduktor
die Fahrkarte , n – bilet
der Lokführer – maszynista
der Passagier, -e – pasażer
den Zug verpassen – spóźnić się na pociąg
pünktlich am Bahnhof ankommen – przybyć punktualnie na dworzec
zwei Minuten bis zur Abfahrt haben – mieć dwie minuty do odjazdu
in den ersten Wagen einsteigen – wsiąść do pierwszego wagonu
hin und zurück – tam i z powrotem
eine einfache Fahrkarte – bilet w jedną stronę
auf den Zug warten – czekać na pociąg
der Zuschlag, die Zuschläge – dopłata
die Auskunft, die Auskünfte – informacja
der Speisewagen – wagon restauracyjny
zum Bahnsteig gehenn – iść na peron
die Abfahrt – odjazd
der Schnellzug – pociąg pośpieszny
der Personenzug – pociąg osobowy
das Abteil – przedział
das Nichtraucherabteil – przedział dla niepalących
die Ankuft – przyjazd
aus dem Zug aussteigen – wysiadać z pociągu
in den Zug einsteigen – wsiadać do pociągu
umsteigenprzesiadać się
die Hauptbahnhofdworzec główny
die Rückfahrkarte – bilet powrotny

Wann fährt der nächste Zug nach Berlin? – Kiedy odjeżdża najbliższy pociąg do Berlina?
Von welchem Gleis fährt der Zug ab? – Z którego toru odjeżdża pociąg?
Wann kommt der Zug in Barcelona an? – Kiedy pociąg przyjedzie do Barcelony?
Muss ich umsteigen? – Muszę się przesiadać?
Der Zug fährt direkt nach Hamburg. – Pociąg jedzie bezpośrednio do Hamburga.
Der Zug fährt um 10.15 Uhr ab. – Pociąg odjeżdża o 10:15.
Der Zug fährt um 11 Uhr vom Gleis 7 ab. – Pociąg odjeżdża o 11:00 z toru siódmego.
Der Zug kommt um 11.30 Uhr in Bonn  an. – Pociąg przyjedzie o 11:30 do Bonn.
Gibt es da eine gute direkte Verbindung nach Berlin? – Czy jest jakieś dobre
bezpośrtednie połączenie do Berlina?
Von welchem Bahnsteig fährt der Zug ab? –Z którego peronu odjeżdża pociąg?
Was kostet eine Fahrkarte? – Ile kosztuje bilet?
Möchte Sie die erste oder die zweite Klasse? – Chce Pan pierwszą czy drugą klasę?
Ja, der Zug fährt direkt nach Rom. – Tak, ten pociąg jedzie bezpośrednio do Rzymu.
Sie müssen in Amsterdam umsteigen. – Musi się Pan przesiąść w Amsterdamie.
Der Zug kommt pünktlich an. – Pociąg przyjedzie punktualnie.
Der Zug hat 2 StundenVerspätung. – Pociąg ma 2 godziny opóźnienia.
Wo muss ich umsteigen? – Gzie muszę się przesiąść?
Ist der Zug pünktlich oder hat er Verspätung? – Czy pociąg bedzie punktualnie czy ma opóźnienie?
Kann ich eine Ermäßigung bekommen? – Czy mogę otrzymać zniżkę?
Sie können 37 Prozent Ermäßigung bekommen. – Może Pan otrzymać 37 procent zniżki.
Wie lange dauert die Reise?Jak długo trwa podróż?
Ich möchte mich nach der Verbindung nach Berlin erkundigen. – Chciałby dowiedzieć się o połączeniu do Berlina.
Wie komme ich am schnellsten in Bonn an? – Jak dojadę najszybciej do Bonn?
Wann möchten Sie fahren? – Kiedy chce Pan jechać?

Print Friendly

Dodaj komentarz