Antrag auf Kindergeld – wniosek o zasiłek rodzinny

Antrag auf Kindergeld – wniosek o zasiłek rodzinny

 

– Anaben zu Kinderndane dotyczące dzieci
– für folgende Kinder beziehe ich bereits Kindergeld – na następujące dzieci pobieram już zasiłek rodzinny
– bei welcher Familienkasse – w której kasie świadczeń rodzinnych
– Kindergeldnummer – numer zasiłku
– Personalnummer – numer osobowy
– abweichender Familienname – odmienne nazwisko
– folgende Zählkinder sollen berücksichtigt werden – nastepująca liczba dzieci powinna zostać uwzględniona
– wer bezieht das Kindergeld – kto pobiera zasiłek na dziecko
– Ich bin damit einverstanden, dass dem Antragsteller das Kindergeld gezahlt wird. – Zgadzam się z tym, aby zasiłek rodzinny był wypłacany wnioskodawcy.
 – ich versichere – zapewniam
– vollständig und wahrheitsgetreu – kompletnie i zgodnie z prawdą

 

Zobacz również:

Słownictwo z formularzy ogólne pojęcia

 

Print Friendly

Dodaj komentarz