Überweisung – wpłata na rachunek bankowy

Überweisung – wpłata na rachunek bankowy

 

– Begünstigter: Name, Vorname/Firma – odbiorca: nazwisko, imię/firma
– Konto-Nr. des Begünstigten – numer konta odbiorcy
– Bankleitzahl – kod banku
– Betrag – kwota
– Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort – posiadacz konta: nazwisko, imię/firma, miejsce zamieszkania
– Verwendungszweck – tytuł wpłaty
– Konto-Nr. des Kontoinhabers – numer konta posiadacza konta
– Kunden-Referenznummer – numer referencyjny klienta
– Datum – data
– Unterschrift – podpis

 

Print Friendly

Dodaj komentarz