Strona bierna – das Passiv

Strona bierna – das Passiv

 

Stronę bierną w języku niemieckim tworzy się z odpowiednich form czasownika posiłkowego werden oraz imiesłowu czasu przeszłego (trzecia forma podstawowa).

 

Passiv = werden + Partizip II

 

Przy zamianie strony czynnej na stronę bierną dopełnienie w bierniku staje się podmiotem w stronie biernej. Podmioty oznaczające osoby, instytucje oraz tak zwane siły przyrody stają się z reguły dopełnieniem z przyimkiem von. Te natomiast, które określają rzeczy, przyczyny, środki stają się dopełnieniami z przyimkiem durch.

– Adam wird von dem Mathelehrer gefragt. (Adam jest pytany przez nauczyciela matematyki.)

 

Czasowniki, po których nie występuje dopełnienie w bierniku tworzą nieosobową formę strony biernej.

  • Es wird hier acht Stunden gearbeitet. ( Tu pracuje się osiem godzin.)
  • Hier wird Deutsch gesprochen. (Tutaj mówi się po niemiecku.)

Zaimek „es” wystepuje tylko na początku zdania.

 

Präsens:

ich werde
du wirst
er, sie, es wird
wir werden
ihr werdet
Sie, sie werden

 

Imperfekt:

ich wurde
du wurdest
er, sie, es wurde
wir wurden
ihr wurdet
Sie, sie wurden

 

Perfekt:

ich bin …………….. worden
du bist ………………. worden
er, sie, es ist …………..worden
wir sind …………….worden
ihr seid ……………. worden
Sie, sie sind ………………… worden

 

Plusquamperfekt:

ich war …………….. worden
du warst ………………. worden
er, sie, es war …………..worden
wir waren …………….worden
ihr wart ……………. worden
Sie, sie waren ………………… worden

 

Futur I:

ich werde …………….. werden
du wirst ………………. werden
er, sie, es wird …………..werden
wir werden …………….werden
ihr werdet ……………. werden
Sie, sie werden ………………… werden

 

Futur II:

ich werde …………….. werden sein
du wirst ………………. werden sein
er, sie, es wird …………..werden sein
wir werden …………….werden sein
ihr werdet ……………. werden sein
Sie, sie werden ………………… werden sein

 

Hier wird getanzt. – Tutaj się tańczy.
Ein neues Haus wurde gebaut. – Nowy dom został wybudowany.
Er ist von mir gefragt worden. – On był przeze mnie pytany.
Im Topf wird Reis gekocht. – W garnku gotuje się ryż.

 

Pierwsza kolumna oznacza formę zaimka osobowego w zdaniu wyjściowym, druga, jak ten zaimek wygląda w zdaniu w stronie biernej jako podmiot

mich – ich
dich- du
ihn- er
sie- sie
es-es
uns- wir
euch- ihr

 

Pierwsza kolumna zawiera zaimek osobowy w zdaniu wyjściowym, druga, jak ten zaimek wygląda w zdaniu w stronie biernej

ich- von mir – przeze mnie
du- von dir – przez ciebie
er- von ihm – przez niego
sie- von ihr  – przez nią
wir- von uns – przez nas
ihr – von euch – przez was
sie, Sie- von ihnen – przez nich

 

Pierwsza kolumna zawiera rodzajnik w zdaniu wyjściowym, druga, jak ten rodzajnik wygląda w zdaniu w stronie biernej

der- von dem
die- von der
das- von dem
die(pl.) – von den

 

Er wird von dem Lehrer gefragt. – On jest pytany przez nauczyciela.
Das Buch wird von mir gelesen. – Książka jest czytana przeze mnie.

 

 

Print Friendly

Dodaj komentarz