Strona bierna z czasownikami modalnymi

Strona bierna z czasownikami modalnymi

 

Czasowniki modalne towarzyszą czasownikom podstawowym, które występują w formie bezokoliczników strony biernej.

 

Infinitiv I Passiv = Partizip II + werden

 

Meine Bluse muss gewaschen werden. – Moja bluzka musi zostać wyprana.
Ein wichtiger Brief musste geschrieben werden. – Ważny list musiał zostać napisany.
Ein Formular hat gefüllt werden müssen. – Formularz musiał zostać wypełniony.

 

Print Friendly

Dodaj komentarz