Strona bierna określająca stan – das Zustandspassiv

Strona bierna określająca stan – das Zustandspassiv

 

Strona bierna określająca stan składa się z czasownika „sein” odmienianego w czasie teraźniejszym lub przeszłym Imperfekt oraz z imiesłowu II czasownika.

 

Przykłady:

Das Geschäft ist geschlossen. – Sklep jest zamknięty.
Der Text ist schon übersetzt. – Tekst jest już przetłumaczony.
Das Geschänk für meine Mutter war vor einem Monat gekauft. – Prezent dla mojej mamy był kupiony przed miesiącem. 
Der Brief ist schon geschrieben. – List jest już napisany.

 

Print Friendly

Dodaj komentarz