Tryb rozkazujący – der Imperativ

Tryb rozkazujący – der Imperativ

 

Formę trybu rozkazującego dla 2 osoby liczby pojedynczej otrzymujemy po odrzuceniu zaimka osobowego oraz końcówki –st

du fragst – frag! (zapytaj!)

du gibst- gib! (daj!)

 

Formy trybu rozkazującego dla drugiej osoby liczby mnogiej pokrywają się, po odrzuceniu zaimka osobowego, z odmianą w trybie oznajmującym:

ihr fragt – Fragt! (Zapytajcie!)

ihr fahrt – Fahrt! (Jedźcie!)

 

Formy trybu rozkazującego dla 3 osoby liczby mnogiej  tworzy się poprzez przedstawienie zaimka osobowego oraz formy czasownika w czasie teraźniejszym:

Sie fragen – Fragen Sie! (Niech Pan/Pani zapyta!)

Print Friendly

Dodaj komentarz